Fördelning Vecka/ÅR
# Antal Volym Kvalité Träslag Dimention körorder Start Körorder Stopp Totallängd Kaplängd Prodceradlängd Noteringar
1 1402 50,5 Grade 6 Furu 95x23 2020-01-01: 00:00 2020-12-30: 00:00 43000 3040 39960 ingen notering